Åsane Seahawks om fair play #icheerfair

Åsane Seahawks er en klubb som har eksistert i 20år, klubben startet som en amerikansk fotballklubb, men i år 2000 ble også cheerleading tatt opp som idrett i klubben. Dette året stilte også Seahawks i sitt første NM og laget kvalifiserte seg også til EM. Siden den gang har klubben hatt en enorm utvikling. En utvikling som ikke hadde vært mulig uten dyktige utøvere, engasjerte foreldre, et velfungerende styre og dedikerte trenere.
Vi synes IcheerFair er et veldig bra tiltak, selv om vi har størst fokus på dette i NM oppkjøringen så jobber vi med fairplayhele sesongen. Vi er opptatte av at vi skal heie på hverandrebåde innad i klubben og på andre lag. Alle jobber hardt hele sesongen for å vise seg fra sin beste side-
ICheerFair er noe vi fokuserer på hele tiden, selv om vi har størst fokus på det nå i NM/NCL-oppkjøringen. Vi er opptatte av at alle skal heie på alle lag, ha respekt for dommere og konkurenter og vise takknemlighet til alle som gjør det mulig at vi kan få drive med idretten vår.
Et tiltak vi har gjort innad i klubben er å legge til rette for at utøverne skal bli bedre kjent med hverandre. Siden utøverenevåre er spredt på fire ulike lag er vi opptatte av å dyrke klubbfølelsen og skape nye vennskap på tvers av lagene innad i klubben. For at utøvere på tvers av lagene skal bli bedre kjent har vi hatt flere fellestreninger, både i og utenfor oppkjøringsperioder. I oppkjøringsperioder kjører vi gjerne fullouts for hverandre slik at vi får øvd på kjøre show foran publikum. Utenfor oppkjøringsperioder har vi gjerne treninger der vi blander stuntegrupper da er det lettere å bli kjent med hverandre. Dette har ført til at utøvere på tvers av lagene er blitt bedre kjent og det skjer ofte at utøvere på tvers av lagene stikker innom treningene til hverandre for å heie og motivere hverandre.

Vi ønsker alle masse lykke til på NM og NCL!!
Hilsen alle oss i Åsane Seahawks