Regler og retningslinjer

Deltakelse NM-helgen

For å delta i konkurranse eller oppvisning under NM-helgen må klubben være medlem av Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) og ha betalt medlemskontingent. Faktura for klubbenes medlemskontingent sendes ut i løpet av januar/februar 2023.

Kun påmeldte utøvere kan delta i NM og NCL.

Alle utøvere i alle kategorier som tituleres som Norgesmesterskap må fremvise PASS eller nasjonalt ID-kort (utstedt av politiet) ved akkreditering til mesterskapet. Det er KUN PASS eller nasjonalt ID-kort som aksepteres som legitimasjon, men passet trenger ikke å være gyldig. Utgått pass er altså godkjent legitimasjon så lenge personen er gjenkjennelig på bildet.

For lag i andre kategorier (NCL eller kategorier som ikke innfrir kravene for å være NM) er det ikke nødvendig å fremvise ID.

Vi anbefaler klubbene å informere sine utøvere i de aktuelle kategoriene om dette allerede nå slik at utøvere har tid til å skaffe seg nytt pass om nødvendig. Dette er det klubbenes ansvar å sørge for og vi ber om at også foreldre informeres om dette kravet så fort som mulig. Vi ber klubbledere som har utøvere med særskilte hensyn om å kontakte forbundet i god tid før NM.


Sportslig regelverk

I NM 2023 vil det konkurreres etter ECU sitt gjeldende regelverk og scoresheets for 2022, både i cheerleading og Performance Cheer. Regelverket finnes på NAIFs nettside: http://amerikanskeidretter.no/cheerleading/#konkurranseregler

Det er norske tilpasninger til ECU-reglementet, blant annet på aldersinndeling og deltagelse i de ulike kategoriene. De norske tilpasningene ligger i reglementet som du finner på samme nettside.

NAIF oppfordrer alle trenere til å lese regelverket svært nøye, og komme med spørsmål i forkant av mesterskapet. Spørsmål rettes til forbundets regelkomité på mail: rules@naifcheer.no


Overganger

Cheerleading: Siste overgangsmulighet for utøvere i cheerleading var 30.09.2022.

Performance Cheer: Siste overgangsmulighet for utøvere i performance cheer er 01.01-31.01. Skjema med alle underskrifter må være sendt inn til forbundet innen midnatt 31. januar.

Det gis ikke dispensasjoner.


Utenlandske utøvere uten norsk pass må ha bostedsbevis

Utenlandske utøvere som deltar i Norgesmesterskap-kategoriene og ikke har norsk pass må ha vært bosatt i Norge i minimum 6 måneder, altså ha stått med registrert adresse i Norge siden senest 18. september 2022, og må kunne fremvise gyldig bostedsbevis, i tillegg til legitimasjon, for å kunne delta i Norgesmester-kategoriene. NB! Det kan ta flere uker å få tilsendt bostedsattest, så vi anbefaler å ordne det tidlig. Man kan bestille det her: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/attester-og-opplysninger/bestille-attester/oversikt-over-attester/bostedsattest/

Gyldig bostedsbevis kan vises frem ved akkreditering eller sendes inn i forkant til nm@naifcheer.no eventuelt i posten til Norges Amerikanske Idretters Forbund, 0840 Oslo,senest 1. mars 2023.

Vi lagrer nødvendig informasjon fra bostedsbevis som er innsendt i forkant av konkurranse. På den måten slipper utøver og klubb og tenke på å skaffe/ta med kopi av bostedsbevis til hver eneste konkurranse. Når informasjonen er registrert kan klubben/utøver sende inn melding i forkant av deltakelse for å bekrefte at gyldig bostedsbevis er registrert.

Det er viktig at utøver/foreldre/foresatte er innforstått med at informasjon lagres hos oss og vi ber om at det er de som sender inn bostedsbevis til oss. Vi følger denne prosedyren:

  • Vi vil lagre navn, fødselsdato, klubb, dato for registrert i Norge siden og evt. utgangsdato på bostedsbevis. Dette er slik at vi kan kontrollere at utøveren har lov til å stille i konkurranse (ref. §2.2 i ECU Competition Rulebook). 
  • Informasjonen er taushetsbelagt og behandles kun av personer som har undertegnet taushetsavtale.
  • Vi bruker ikke denne informasjonen til noe annet formål enn skissert i første punkt.
  • Vi vil slette kopien av bostedsbeviset så snart nødvendig informasjon er registrert. Utøver eller foresatte kan også når som helst be om at informasjonen slettes.
  • Dersom utøveren ikke har vært aktiv på to sesonger vil vi slette vedkommende fra registeret. Dette sjekker vi ved å notere oss meldinger fra klubben/utøver om hvilke NM-konkurranser utøveren deltar i.

Utøvere som ikke har norsk pass, og ikke har sendt inn/kan fremvise gyldig bostedsbevis, vil ikke få delta i Norgesmesterskap-kategoriene.


Doping

Forbundet ber klubbene informere om at: Alle utøvere plikter å sette seg inn i de dopingreglene som er fastsatt av Antidoping Norge (ADNO, www.antidoping.no ). Dersom man er usikker på om medisinene man bruker står på dopinglisten anbefaler vi å sjekke for sikkerhetsskyld, det kan gjøres ved et legemiddelsøk: https://antidoping.no/regler/legemiddelsok

Medisinsk fritak
Her er reglene nå endret, slik at det kun er utøvere på de to seniorlandslagene i cheerleading som skal søke om fritak for bruk av medisiner som står på dopinglisten. Alle andre kan bli bedt om å søke om fritak dersom Antidoping Norge ber om det i forbindelse med testing.

Vi ber også om at det informeres om høy risiko ved bruk av kosttilskudd, og at det er utøvernes eget ansvar å sjekke at eventuelt kosttilskudd de bruker ikke inneholder forbudte stoffer. Det står mye mer om dette temaet på sidene til Antidoping og til Olympiatoppen: www.olympiatoppen.no/Idrettsernæring.

NAIF anbefaler samtlige klubber å motivere sine utøvere til å ta nett-kurset Ren utøver. (renutover.no). Kurset er lansert i ny versjon nylig, og det er lærerikt, der de viktige tingene kommer klart og greit frem.

Antidoping Norge har foretatt dopingkontroller på flere foregående Norgesmesterskap.