Praktisk info til klubber


Buss og parkering

Her er oversikt over kjøremønsteret til bussene fredag 17. mars.


Lisens

Lisens må være betalt for påmeldte deltagere og all informasjon i påmeldingslistene må samsvare med informasjon i utøvernes pass (fornavn mellomnavn, etternavn og fødselsdato). Vennligst påse at fødselsdato også korresponderer med fødselsdatoen ført opp i MinIdrett. Det er klubbens ansvar å påse at eventuelle feil i MinIdrett rettes opp.


Klubbpakker

Alle utøvere, reserver, lagledere og trenere får billettbånd («deltagerbånd») som festes rundt håndleddet. Dette gir adgang til oppvarmingsområdet, og videre til matta. Dette er nytt i 2023.

Klubbens kontaktperson (fra første fanen i påmeldingssystemet) får utlevert «klubbpakka» med alle billettbånd, t-skjorter og informasjon til sitt lag ved ankomst på Oslofjord. Klubbpakkene leveres ut mot signatur. Dersom klubbens kontaktperson ikke har anledning til å hente ut pakka, trenger vi navn på eventuelle andre som kan hente ut dette utstyret i forkant. Dette er for å sikre at riktig ansvarsperson får klubbens utstyr.


Akkreditering

Umiddelbart før lagene går inn til konkurranse- og oppvarmingsområdet vil de måtte fremvise deltagerbånd og eventuelt pass (for Norgesmester-kategoriene, se «Deltakelse NM-helgen»). Lagene må dermed ha med seg en lagleder/trener som samler inn akkrediteringskort/pass etter kontrollen.

For NM-kategoriene må også bostedsbevis fremvises for utenlandske utøvere som er akkreditert. Les mer på under «Regler og retningslinjer» og overskriften: Utenlandske utøvere uten norsk pass må ha bostedsbevis.

Vi minner om at det kun er anledning til å bli med gjennom akkreditering dersom man står oppført på laglisten som utøver eller trener/lagleder.

Utøverne blir også sjekket for piercing, smykker og lignende.


Lagfotograf

Det er anledning til å melde på egen lagfotograf. Vedkommende følger med laget gjennom akkreditering og holder seg sammen med trener/lagleder. Det blir allokert plass til lagfotograf ved matta. Man betaler for lagfotografen på samme måte som for trenere/lagledere, men lagfotografen må møte opp med bilde-ID for å selv hente ut akkrediteringsbevis og få informasjon i
informasjonsdisken.


Garderobe

Det er ikke garderober for utøvere på Oslofjord. Vi henstiller alle til å bruke leilighetene og å ta med seg minst mulig inn i hovedbygget under konkurransen.


Klager

Klager vedrørende arrangementet skal sendes skriftlig til forbundet ved seksjon cheer (cheer@naifcheer.no), senest 2 uker etter at mesterskapet er over.