Praktisk å vite før påmelding

Klubbpakker

Alle utøvere, reserver, lagledere og trenere får billettbånd («deltagerbånd») som festes rundt håndleddet. Dette gir adgang til oppvarmingsområdet, og videre til matta.

Klubbens kontaktperson (fra første fanen i påmeldingssystsemet) får utlevert «klubbpakka» med alle billettbånd, t-skjorter og informasjon til sitt lag ved ankomst på Oslofjord. Klubbpakkene leveres ut mot signatur. Dersom klubbens kontaktperson ikke har anledning til å hente ut pakka, trenger vi navn på eventuelle andre som kan hente ut dette utstyret i forkant. Dette er for å sikre at riktig ansvarsperson får klubbens utstyr.


Akkreditering

Umiddelbart før lagene går inn til konkurranse- og oppvarmingsområdet vil de måtte fremvise deltagerbånd og eventuelt pass (for Norgesmester-kategoriene, se under «Deltakelse NM-helgen»). Lagene må dermed ha med seg en lagleder/trener som samler inn akkrediteringskort/pass etter kontrollen.

Vi minner om at det kun er anledning til å bli med gjennom akkreditering dersom man står oppført på laglisten som utøver eller trener/lagleder. Utøverne blir også sjekket for piercing, smykker og lignende.


Garderobe

Det er ikke garderober for utøvere på Oslofjord. Vi henstiller alle til å bruke leilighetene og å ta med seg minst mulig inn i hovedbygget under konkurransen.


Klager

Klager vedrørende arrangementet skal sendes skriftlig til forbundet ved seksjon cheer (cheer@naifcheer.no), senest 2 uker etter at mesterskapet er over.