Frister og sjekkliste

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND VED SEKSJON CHEER HAR GLEDEN AV Å INVITERE TIL

NM-HELGEN

Cheerleading og Performance cheer

18-19. Mars 2023

På Oslofjord Convention Center, Stokke

Påmelding kan kun gjøres av medlemsklubber. All nødvendig informasjon ligger på denne nettsiden. Ta kontakt på nm@naifcheer.no ved eventuelle spørsmål.


FRISTER:

6. februar kl. 14.00:

 • Påmeldingsfrist for konkurranse, og frist for bestilling av mat og overnatting.
  • NAIF påmelding: Lag og t-skjorter til konkurranse og oppvisning.
  • Oslofjord booking: Antall til mat og overnatting.

22. februar kl. 23.55:

Kun små endringer i bestilling kan tas hensyn til etter denne datoen.

 • Frist for laglister i konkurransepåmelding.

1. mars kl. 14.00:

 • Endringsfrist for laglister i konkurransepåmelding. Etter denne fristen må alle endringer godkjennes av NAIF før de er gyldige. Alle endringer etter denne fristen får tilleggsgebyr på 100kr.
 • Frist for å sende inn bostedsbevis for utenlandske utøvere. Etter dette registrerer vi ikke bostedsbevis, det må da vises frem fysisk ved akkreditering.
 • Frist for å ha betalt lisens.

10. mars kl. 14.00:

 • Siste endringsfrist for påmelding, mat og overnatting.
 • Faktura sendes ut fra CheckIn (overnatting og mat). Vi ber om at denne betales før NM Cheer, innen 15. mars.
 • Faktura sendes ut fra NAIF (deltagelse). Vi ber om at denne betales før NM Cheer, innen 15. mars.

Klubbens NM-huskeliste:

 • Informer utøvere og foreldre om at pass og nasjonalt ID-kort (utstedt av politiet) er eneste godkjente form for legitimasjon ved NM-kategorier.
 • Informere utøvere som skal konkurrere i NM-kategori om at de må søke om bostedsattest så fort som mulig.
 • Registrere lisens for alle utøvere og følge opp at alle betaler.
 • Minne trenere om å sjekke elementene i rutinen opp mot regelverket.
 • Informere trenere og utøvere om doping og kostholdstilskudd.
 • Informere familie og tilskuere i klubben om www.nmcheer.no
 • Betale medlemskontingent til forbundet.
 • Betale faktura for NM-deltakelse.
 • Betale faktura for mat og overnatting.
 • Sende inn navn på de som kan hente ut klubbpakka.
 • Sende inn informasjon om lagene sine til kommentatorene på streamen – kommer link!
 • Sende inn informasjon om ankomst – kommer mer informasjon!

Har du spørsmål vedrørende arrangementet, så kan disse rettes til prosjektgruppen ved forbundskontoret på epost: nm@naifcheer.no

Hjertelig velkommen til NM-helgen 2023!

Med cheerhilsen,

Norges Amerikanske Idretters Forbund