Frister og sjekkliste


FRISTER:


6. februar kl. 14.00:

 • Påmeldingsfrist for lag til konkurranse, og frist for bestilling av mat og overnatting.
  • NAIF påmelding: Lag og t-skjorter til konkurranse og oppvisning.
  • Oslofjord booking: Antall til mat og overnatting.

Vi ber klubbene om å være så nøye som mulig med informasjon til denne fristen. Eventuelle endringer etter fristen gjøres direkte i påmeldingsløsningen. Det er ikke nødvendig å sende mail til forbundet om endringer.

MERK: Etter denne fristen gjøres ingen refusjoner for avmeldinger av klubb eller lag, og påmelding av klubb eller lag etter denne fristen får tilleggsgebyr på kr. 100,-. Man kan fremdeles gjøre endringer blant deltagere frem mot neste frist uten økonomiske konsekvenser.

MERK: Vi kan ikke garantere at endring i t-skjortestørrelser kan imøtekommes, men vil forsøke å levere så riktig som mulig i henhold til siste endring.

22. februar kl. 23.55:

 • Frist for laglister i konkurransepåmelding. Eventuelle endringer vedr. deltagere gjøres direkte i påmeldingssystemet av klubben.
 • Endringsfrist for bestilling av mat og overnatting. Alle endringer vedr. mat og overnatting etter denne datoen må sendes på epost til: booking@oslofjord.com
 • Frist for romlister og allergilister til Oslofjord.

Kun små endringer i booking av overnatting og mat kan tas hensyn til etter denne datoen.

1. mars kl. 14.00:

 • Endringsfrist for laglister i konkurransepåmelding. Etter denne fristen må alle endringer godkjennes av NAIF før de er gyldige. Alle endringer etter denne fristen får et tilleggsgebyr på kr. 100,- per endring.
 • Frist for å sende inn bostedsbevis for utenlandske utøvere. Etter dette registrerer vi ikke bostedsbevis, det må da vises frem fysisk ved akkreditering.
 • Frist for å ha betalt lisens.

10. mars kl. 14.00:

 • Siste endringsfrist for påmelding, mat og overnatting. Etter denne fristen er det ikke mulig å gjøre endringer i påmeldingssystemet.
 • Faktura sendes ut fra CheckIn (overnatting og mat). Vi ber om at denne betales før NM Cheer, innen 15. mars.
 • Faktura sendes ut fra NAIF (deltagelse). Vi ber om at denne betales før NM Cheer, innen 15. mars.

Klubbens NM-sjekkliste


 • Informer utøvere og foreldre om at pass og nasjonalt ID-kort (utstedt av politiet) er eneste godkjente form for legitimasjon ved NM-kategorier.
 • Informere utøvere som skal konkurrere i NM-kategori om at de må søke om bostedsattest så fort som mulig.
 • Registrere lisens for alle utøvere og følge opp at alle betaler.
 • Minne trenere om å sjekke elementene i rutinen opp mot regelverket.
 • Informere trenere og utøvere om doping og kostholdstilskudd.
 • Informere familie og tilskuere i klubben om www.nmcheer.no
 • Betale medlemskontingent til forbundet.
 • Betale faktura for NM-deltakelse.
 • Betale faktura for mat og overnatting.
 • Sende inn navn på de som kan hente ut klubbpakka.
 • Sende inn informasjon om lagene sine til kommentatorene på streamen – kommer link!
 • Sende inn informasjon om ankomst – kommer mer informasjon!

Har du spørsmål vedrørende arrangementet, så kan disse rettes til prosjektgruppen ved forbundskontoret på epost: nm@naifcheer.no

Hjertelig velkommen til NM-helgen 2023!

Med cheerhilsen,

Norges Amerikanske Idretters Forbund