Kategorier


Norgesmesterskapet

Cheer All Girl Senior – Premier (Level 6)

Cheer Coed Senior – Premier (Level 6)

Cheer All Girl Junior – Elite (Level 5)

Cheer Coed Junior – Elite (Level 5)

Performance Cheer Pom Senior

Performance Cheer Pom Junior

Performance Cheer Hip Hop Senior

Performance Cheer Hip Hop Junior

Dersom det er færre enn 3 lag som deltar i en kategori, eller færre enn 3 lag som oppfyller minimumskravet om antall utøvere på laget, vil konkurransen avholdes i denne kategorien, men ikke tituleres som Norgesmesterskap. Dette i henhold til kriterier for NM vedtatt av NAIFs Forbundsstyre.

Innledende runde i Norgesmesterskapet kjøres lørdag, alle lag går videre til finale søndag.

Lagene tar med seg poeng fra lørdag til finale søndag – den endelige poengsummen beregnes slik: 25% av poengene fra lørdag og 75% av poengene fra søndag.


Norwegian Cheer League

Cheer All Girl Senior – Elite (Level 5)

Cheer Coed Senior – Elite (Level 5)

Cheer All Girl Senior – Median (Level 3)

Cheer Coed Senior – Median (Level 3)

Cheer All Girl Junior – Advanced (Level 4)

Cheer Coed Junior – Advanced (Level 4)

Cheer All Girl Junior – Median (Level 3)

Cheer Coed Junior – Median (Level 3)

Cheer All Girl Junior – Intermediate (Level 2)

Cheer Coed Junior – Intermediate (Level 2)

I disse kategoriene vil de 6 lagene med best resultater fra kvalifiseringskonkurransene kunne melde seg på. Siste kvalifiseringskonkurranse er Winter Open som avholdes 28.-29. januar.

I konkurranser med færre enn 3 påmeldte lag i en kategori, kan konkurransearrangør velge om det skal gjøres sammenslåinger mellom all girl og coed på samme nivå, dersom dette er hensiktsmessig.

MERK ENDRING: Lag i disse kategoriene konkurrerer én gang i løpet av helgen, enten lørdag eller søndag. Hvilken dag kategoriene gjennomføres vil avhenge av kapasitet/logistikk i tidsplanen. Premieutdeling blir på slutten av konkurransedagen – enten ved Cheer-gallaen på lørdag eller etter konkurransen er ferdig på søndag.  


Åpen klasse

Det er mulig å stille lag i Åpen klasse for både for cheerleading,hvilken kategori laget tilhører spesifiseres i påmeldingens kommentarfelt. I denne klassen kan man ha utøvere fra både youth, junior og senior på samme lag. For cheerleading-kategoriene forutsettes det at lagene konkurrerer på nivå Median Level 3 (følger ECU Level 3 Division (Median). Åpen Klasse inngår ikke i NCL, men tilbys som en åpen konkurranse med fri påmelding.

Klubber som stiller lag i Åpen klasse kan ikke stille med mer enn ett annet konkurranselag i junior eller senior. Denne klassen er ment som et tiltak for små klubber som ikke kan stille fulle lag i andre kategorier. Vennligst se mer utfyllende regler i «Reglement NAIF Seksjon Cheer» som ligger tilgjengelig her: https://amerikanskeidretter.no/cheerleading/dokumentarkiv/#konkurranseregler.
Konkretisering: Stiller klubber med ett eller flere lag i junior og ett eller flere lag i senior – kan de ikke delta med et lag i Åpen klasse.


NYE KATEGORIER SESONGEN 2022/2023:

Youth

Youth Intermediate All Girl & Coed (Level 2)

Youth Median All Girl & Coed (Level 3)

Youth Advanced All Girl & Coed (Level 4)

Performance Cheer Youth Pom

Performance Cheer Youth Hip Hop

I konkurranser med færre enn 3 påmeldte lag i en kategori, kan konkurransearrangør velge om det skal gjøres sammenslåinger mellom all girl og coed på samme nivå, dersom dette er hensiktsmessig.

Lag i disse kategoriene vil konkurrere én gang, enten lørdag eller søndag. Youth-kategoriene inngår ikke i NCL, men tilbys som en åpen konkurranse med fri påmelding.


Oppvisning Mini/PeeWee

For å ha plass til nye konkurransekategorier denne helgen vil det ikke være anledning for peewee-oppvisninger i 2023.