Avgifter som må betales

Konkurransekostnader

For å kunne delta i NM-helgen må klubben sørge for at alle avgifter er betalt. Klubbene blir, etter planen, fakturert for konkurransekostnader etter siste endringsfristen 10.03 og vi råder alle klubber til å fakturere deltakerne så fort som mulig etter laget er påmeldt, for å kunne betale fakturaen fra NAIF innen betalingsfristen.

Lagavgift

Klubbene må betale lagavgift pr konkurrerende lag, som for NM 2023 er 900 kr.

Deltakeravgift

Deltager og trener/lagleder: 475 kr per person

Avgiften inkluderer en egen t-skjorte som kun deltagere/trenere får.


Kostnader for overnatting og mat

Priser for overnatting og mat finner man i Oslofjord sitt bookingsystem CheckIn.


Generelle Avgifter

Medlemskontingent

Alle klubber som skal delta på NM må ha betalt medlemskontingent for 2023 (og alle tidligere medlemsår) til NAIF. Faktura for medlemskontingent blir sendt fra NAIF og varierer avhengig av klubbens medlemstall – prisen er enten 1500 kr, 3000 kr eller 5000 kr.

Lisens

Alle utøvere som skal konkurrere under NM-helgen eller delta på Stuntfest, må ha betalt lisens til forbundet. Klubben må selv påse at sine utøvere har betalt lisensen innen 1. mars. Vi råder klubbene til å begynne oppfølging av dette tidlig, da det kan være en tidkrevende prosess. Klubbene vil bli bedt om å undertegne skjema for at dette er gjort. Det vil foretas lisenssjekk i forkant av NM-helgen.

Lisensregistreringen foregår i SportsAdmin og det er klubbene selv som gjør registreringen av lisenser for sine utøvere. Se mer informasjon om hvordan dette gjøres her: https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/ Spørsmål om registrering av lisens sendes til: NIF IT-Supportsupport@idrettsforbundet.no