Priser og avgifter

Konkurransekostnader

For å kunne delta i NM-helgen må klubben sørge for at alle avgifter er betalt. Klubbene blir fakturert for konkurransekostnader etter siste endringsfristen 10. mars, og vi råder alle klubber til å fakturere egne deltakerne så fort som mulig etter laget er påmeldt, for å kunne betale fakturaen fra NAIF innen betalingsfristen.

Lagavgift

Klubbene må betale lagavgift pr konkurrerende lag. I 2023 er denne lagavgiften på kr. 900,-.

Deltakeravgift

Deltager og trener/lagleder/lagfotograf: kr. 475,- per person.

Styrerepresentant/reiseleder: kr. 475,- per person (meldes på ved påmelding 6. februar).

For øvrige billettpriser inngang, klikk HER.

Avgiften inkluderer en egen t-skjorte til deltagere og trenere.

Obs! Vi ble 6. feb gjort oppmerksomme på en feil i påmeldingssystemet i totalprisen til klubben. Denne feilen er nå rettet opp.


Kostnader for overnatting og mat

Priser for overnatting og mat finner man i Oslofjord sitt bookingsystem CheckIn.


Generelle Avgifter

Medlemskontingent

Alle klubber som skal delta på NM må ha betalt medlemskontingent for 2023 (og alle tidligere medlemsår) til NAIF. Faktura for medlemskontingent blir sendt fra NAIF og varierer avhengig av klubbens medlemstall – prisen er enten kr. 1500,-, kr. 3000,- eller kr. 5000,-.

Lisens

Alle utøvere som skal konkurrere under NM-helgen eller delta på Stuntfest, må ha betalt lisens til forbundet. Klubben må selv påse at sine utøvere har betalt lisensen innen 1. mars. Vi råder klubbene til å begynne oppfølging av dette tidlig, da det kan være en tidkrevende prosess. Klubbene vil bli bedt om å undertegne skjema for at dette er gjort. Det vil foretas lisenssjekk i forkant av NM-helgen.

Lisensregistreringen foregår i SportsAdmin og det er klubbene selv som gjør registreringen av lisenser for sine utøvere. Se mer informasjon om hvordan dette gjøres her: https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/.

Tekniske spørsmål om registrering av lisens rettes til: NIF IT-Support support@idrettsforbundet.no