iCheerFair 2017 presenterer: North Nova Castor

Fair-play er et komplekst begrep med mange elementer av forskjellige verdier som sammen danner det Fair-play virkelig står for. En kan si at det i handler om å ikke jukse, men man kan også si at det handler om å være vennlig mot motstanderne sine og handle med omtenksomme ord og kroppsspråk. Likevel er det ett ord som går igjen i de viktigste verdiene i fair-play; RESPEKT. Å utøve fair-play, eller å ha god sportsånd på godt norsk, er i stor grad å behandle omgivelsene dine med respekt. Du utøver nemlig fair-play når:

Du respekterer trenerens avgjørelser for rutinen. Treneren/ne vil sette det opp slik at alle får mulighet til å være delaktig i elementer de behersker, og slik at laget blir godt fordelt for å utjevne utøvernes egne styrker og svakheter. Respekterer du dette legger du til rette for at alle får like muligheter til å delta.

Du respekterer reglene. Reglene er byggegrunnen av idretten vår. Respekterer du din klubbs regler, NAIF’s regler, Antidoping Norges regler, bidrar du til at alle har like forutsetninger og kan konkurrere på riktige premisser. Hva hjelper det å være best hvis du vet med deg selv at du ikke har overholdt reglene?

Du respekterer dine motstandere og med-cheerleadere. Å respektere andre er en av de viktigste verdiene i konkurranseidrett generelt, og som et av de viktigste punktene er det også ett av de mest omfattende. Å være vennlig mot dine motstandere handler om å være høflig både når de er tilstede, og når de ikke er det. En skal tenke på den energien man sprer rundt seg når man går forbi, eller snakker om et annet lag. Enhver cheerleader som deltar på konkurranse er nemlig et forbilde for en annen, fra våre utøvere på Team Norway, til våre juniorlag i lvl. 3. Det vil alltids sitte en gutt eller jente på tribunen som tenker «så flink vil jeg bli», og da er det viktig at man viser respekt for dem også. Innenfor samme sak er det viktig å tenke på at forskjellige mennesker har forskjellige mål og forutsetninger. Det å vinne deres kategori i NCL kan, for et jr. intermediate- lag, oppleves som en like stor -eller større seier enn for et lvl. 6 lag å vinne sin kategori. Ved å respektere at vi alle er på forskjellige steder innenfor cheerleading, og støtte hverandre uansett hvordan konkurransen går, lager vi et mer inkluderende samfunn med fokus på idretten og samhold som flere også vil være i. Et lite smil eller en hyggelig kommentar kan løfte hele dagen, eller helgen, til mottakeren flere hakk, og så enkelt kan det være!

Du respekterer dommernes avgjørelse og arrangørene. Uten dommerne og arrangørene ville det ikke vært mulig å gjennomføre konkurransen på like premisser, og de er dermed en av instansene som bidrar mest til den tekniske delen av fair-play!

Du respekterer klubben din ved å fronte holdningene ovenfor, så enkelt er det!

Lykke til!

Hilsen North Nova Castor